เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. กิจกรรม Big Cleaning day ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมแรงร่วมใจให้ชาว สพข.8 ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในเขตฯ รอบๆสำนักงาน พื้นที่ถนน สนามหญ้า ลานจอดรถให้เกิดความเรียบร้อย
Contact us