เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับนายสุรเดช เตียวตระกูล รธพ.ปก. และคณะ เดินทางมาประชุมและติดตามงานแหล่งน้ำฯ โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ ผชช.สพข.8 นายเมธิน ศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นายเพียง พรมสงฆ์ ผอ.สพด.พิษณุโลก นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเเขต 8 เวลา 08.30 น.
Contact us