เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ในช่วงเช้าได้เดินทางไปตรวจงานแหล่งน้ำโครงการฝายน้ำล้นฯ ที่บ้านนาอ้อ หมู่ที่ 1 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพด.เลย โดยมี นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเข้าร่วมดำเนินการตรวจงานแหล่งน้ำโดยพร้อมเพรียงกัน
Contact us