เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 ให้การต้อนรับนายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเป็นประธานเิปิดงานโครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ณ พื้นที่เกษตรกร ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สพข.8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รก.ผชช.สพข.8 นายเมธิน ศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มสำรวจและทำแผนที่ นายเพียง พรมสงฆ์ ผอ.สพด.พิษณุโลก นายสนอง คำสองสี ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย นางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับ โดยมีี้นายเพียง พรมสงฆ์ ผอ.สพด.พิษณุโลก กล่าวรายงานผลการดำเนินงานให้ ท่าน อธพ.ทราบ
Contact us