เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 15.00 น.คณะเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 ให้การต้อนรับคณะทำงานศึกษาการป้องกันดินถล่ม นำโดย นางสุวรรณา พาศิริ รองเลขาธิการ กปร. นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต รองประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กปร.เดินทางมาประชุมคณะทำงานศึกษาการป้องกันดินถล่ม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการศึกษาการป้องกันดินถล่มในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รก.ผชช.สพข.8 นายเมธิน ศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มวิชาการฯ นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนายพัฒน์พงษ์ เกิดหลำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีี้นายเอนก ดีพรมกุล ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อรองเลขาธิการ กปร.ทราบ และเดินทางลงพื้นที่ ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2557
Contact us