เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.ผอ.สพข.8 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และคณะี่ติดตามงาน 5ส ของ สพข.8 เข้าร่วมประชุม เรื่อง การติดตามกิจกรรม 5ส ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 หลังจากจบการประชุม ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งได้มีการทำความสะอาดรอบพื้นที่บริเวณสำำนักงาน ตลอดจนร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมี นายสุนทร รัชฎาวงษ์ รก.ผชช.สพข.8 นายเมธิน ศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นางสาวกฤษลดา ประทุมสิริ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำำแผนที่ นางสถาพร เตียวตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของ สพข.8 เข้าร่วมกิจกรรม 5ส โดยพร้อมเพรียงกัน
Contact us