นายประศาสน์ สุธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมคณะกรรมการตรวจงานฯ ประกอบด้วย นายเมธิน ศิริวงศ์ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน นายสุชาติ ยอดกุศล รก.ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน นายชาญ คำใส ผอ.สพด.เลย และนางสาวรัตนา วิภาศรีนิมิต ผอ.สพด.พิจิตร พร้อมด้วยนางช่างโยธา จากกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดูแลงานก่อสร้างแหล่งน้ำของ สพข.8 เดินทางมาตรวจงานแหล่งน้ำ้ที่จังหวัดเลย และจังหวัดพิจิตร
Contact us