เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกลู รธพ.ปก เป็นประธานฯ พร้อมนี้ นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สพข. และ สพด. ให้การต้อนรับ
Contact us