เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้จัดประชุม 5ส. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยมี นายประศาสน์ สุทธารักษ์ เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ และติดตามฯ งาน 5ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
Contact us