เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 18.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ของไทย ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us