เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก และ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 201,500 ลบ.ม. หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

Contact us