เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.20 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 280,000 ลบ.ม. บ้านวังชมภู หมู่ 7 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

Contact us