เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายสุชาติ ยอดกุศล ผอ.กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน เจ้าหน้าที่ สพด.พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ สพข.8 ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดิน การปลูกหญ้าแฝก และโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานดีเด่น ลงพื้นที่ตรวจผลงาน การปลูกหญ้าแฝกเกษตรกร ณ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

Contact us