เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายพัฒนา อภิญดา ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วมงาน เปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำฯ ณ หมู่ที่ 3 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

Contact us