เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง
( พรรณไม้ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร )
จำนวน 2 ต้น ณ บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us