เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายพัฒนา อภิญดา ผอ.สพด.อุตรดิตถ์ วิศวกร และช่างควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน
และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ความจุ 465,000 ลบ.ม. ณ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

Contact us