เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมประชุม และร่วมกันทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม และห้องพัสดุ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us