เมื่อวันเที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานมอบต้นรวงผึ้ง (Yellow Star) พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งได้รับมอบ
จากกรมพัฒนาที่ดิน และส่งมอบให้แก่สถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด นำไปปลูกเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
และความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us