เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. นายเมธิน ศิริวงศ์ รก.ผชช. ด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานฯ การดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่5/2561 และร่วมทำ
กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ผอ.กลุ่ม และบุคลากรของสำนักงานฯ ร่วมประชุม
และร่วมกันทำกิจกรรม ณ สถานที่ให้บริการปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

Contact us