เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วย นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน
ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ
ความจุ 280,000 ลบ.ม. ณ บ้านวังชมภู หมู่ 7 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

Contact us