เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผอ.สพด.พิษณุโลก นายพิทักษ์ โพธิ์ศรี ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าศาลา
กลางจังหวัดพิษณุโลก และศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Contact us