เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
มอบหมายให้กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวัน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานแผนที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

Contact us