เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วย ผอ.สพข.8 ผอ.สพด.พิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่
เยี่ยมชมจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จุดบริการสาขา1 และแปลงปลูกข้าวโพดณ หมู่ที่ 2
ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

Contact us