เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เป็นประธานเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์ เรารักกัน สพข.8 เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากร
ในหน่วยงาน โดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด สพข.8
เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก

Contact us