เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.เพชรบูรณ์
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจงาน 100% โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นความสูง 2.50 เมตร ณ ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

Contact us