เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.เพชรบูรณ์ นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงาน 100 เปอร์เซ็นต์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 60,000 ลบ.ม. ณ บ้านบ่อรัง หมู่ 20 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Contact us