เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 ได้ให้การต้อนรับ ดร.อรรถ สมร่าม
ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และคณะ โดยมีนายประศาสน์  สุทธารักษ์ ผอ.สพข.8 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เวลา 15.00 น.
Contact us