เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 8.00 น. ด้วยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดย
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.8 ได้จัดให้มีการลงนามถวายอาลัยและทำบุญ เพื่อน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้มี ผอ.สพด.
ผอ.กลุ่ม หน.ฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมลงนามถวายอาลัยโดยพร้อมเพียงกัน
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
Contact us