เมื่อวันศุกร์ ที่4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.09 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2559 โดยมี
นายสมควร ณ ลำปาง ผอ.สพข.8 ผอ.สพด. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสาธุชน ร่วมพิธี
ณ วัดมงคลทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 
Contact us