เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ ธิจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านน้ำคบ หมู่ที่ 4 ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

Contact us