เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วยนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ความจุ 456,000 ลบ.ม. บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

Contact us