หญ้าแฝก ปี 2553
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทเกษตรกรทั่วไป สพด.พิจิตร
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน สพด.อุตรดิตถ์
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทหมอดินอาสา สพด.เพชรบูรณ์
หญ้าแฝก ปี 2555
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทเกษตรกรทั่วไป
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
หญ้าแฝก ปี 2556
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน สพด.พิจิตร
หญ้าแฝก ปี 2557
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทเกษตรกรทั่วไป
 
-
แฝกดีเด่น ประเภทหน่วยงาน สพด.อุตรดิตถ์
Contact us