วจ. 3 01 ชุดโครงการหญ้าแฝก
วจ. 3 พด.11
หน่อไม้ฝรั่ง
วจ. 3 04 หญ้าแฝก
วจ.3 ข้าว
วจ.3 พริก
วจ.3 ข้าวพิษณุโลก
วจ.3 ข้าวเลย
วจ.3 ข้าวอินทรีย์พิจิตร
วจ.3 ขิง
วจ.3 ทุเรียน
วจ.3 อ้อยหนองโสน
วจ.3 09 หญ้าแฝก
วจ.3 03 หญ้าแฝก
วจ.3 น้ำหมักสมุนไพร
วจ.3 หอมแดง ส่งปรับ
วจ.3 อ้อย
วจ.3 06 หญ้าแฝก
วจ.3 กระเจี๊ยบ
วจ.3 มะนาว
วจ.3 พริกไทย
วจ.3 07 หญ้าแฝก
วจ.3 ข้าวโพดหวาน
วจ.3 02 หญ้าแฝก
วจ.3 สบู่ดำ
วจ.3 เห็ดฟาง
วจ.3 08 หญ้าแฝก
วจ.3 มันสำปะหลัง
วจ.3 ลองกอง
วจ.3 05 หญ้าแฝก
วจ.3 ข้าว
วจ.3 หอมแดง