+

  เหตุการณ์ภัยพิบัติดินถล่ม จ.อุตรดิตถ์


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
บริการแจก *ฟรี*
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
- สารเร่ง พด.6
- สารเร่ง พด.7
- สารเร่ง พด.9
- เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
- กล้าหญ้าแฝก
ขอรับบริการได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เลขที่ 281/55
ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์
ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์
จำนวน  Free Web Site Counter  ครั้ง
เริ่มนับเมื่อ สิงหาคม 2560
เว็บ รูปภาพ  กลุ่มข่าว  สารบบเว็บ
 

 

ด้านงานพัฒนาที่ดิน
ด้านบริหารและธุรการทั่วไป
ดูรายละเอียด ดูรายละเอียด
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด  อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด อ่านรายระเอียด อ่านรายละเอียด
                                                                                                                            รวมข่าว สพข.8
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปี 2551 -2556 โรงเรียนเกษตรอิน- ทรีย์ หญ้าแฝกปี 2553-2557 บ่อจิ๋ว ปี 2557 หมอดินดีเด่น ปี2552- 2557
Contact us