+

รายงานสรุปผลการดำเนิน
งานของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในรอบ 4 ปี
เหตุการณ์ภัยพิบัติดินถล่ม จ.อุตรดิตถ์

กรมพัฒนาที่ดินลงพื้นที่ช่วย
ภัยพิบัติดินถล่ม จ.อุตรดิตถ์


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
บริการแจก *ฟรี*
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
- สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
- สารเร่ง พด.6
- สารเร่ง พด.7
- สารเร่ง พด.9
- เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
- กล้าหญ้าแฝก
ขอรับบริการได้ที่
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
เลขที่ 281/55
ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์
ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
เว็บ รูปภาพ  กลุ่มข่าว  สารบบเว็บ
 

 

- ประกาศ แจกฟรี สมุนไพรต้านโควิท ติดต่อกลุ่มวิชาการฯ
สพข.8 โทร 055321253
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ในหน่วยงานฯ ดูรายละเอียด
- ประกาศขายทอดตลาด ดูรายละเอียด
- ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
ดูรายละเอียด
- ประมูลจัดซื้อจัดจ้างสำนักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 8 ดูรายละเอียด
   
อ่านรายละเอียด   อ่านรายละเอียด    อ่านรายละเอียด
                                                                                                                        รวมข่าว สพข.8
   
อ่านรายละเอียด   อ่านรายละเอียด
  อ่านรายละเอียด
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปี 2551 -2556 โรงเรียนเกษตรอิน- ทรีย์ หญ้าแฝกปี 2553-2557 บ่อจิ๋ว ปี 2557 หมอดินดีเด่น ปี2552- 2557