เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.50 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.พิจิตร นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับงาน 100% โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ขุดลอกหนอง ความจุ 150,000 ลบ.ม.
ณ บ้านหนองแขม หมู่ 5 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร

Contact us