เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 พร้อมด้วย ผอ.สพด.พิจิตร
นายช่างผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านปากน้ำ หมู่ 3 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร

Contact us