ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหมุดวัดระดับการสูญเสียดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผ-9549 พช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
   
Contact us