ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สำหรับงานซื้อหรืองานจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการผ่่านระบบ e-GP)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7ษ-5728 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำหญิงชั้นล่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกหญ้าแฝกลงแปลงขยายพันธุ์ พื้นที่ 6 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่อพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกลงแปลงขยายพันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผ-9549 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-9743 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-176 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อนำหมอดินอาสา จ.พิษณุโลก ไปร่วมงานวันดินโลก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อนำหมอดินอาสา จ.อุตรดิตถ์ ไปร่วมงานวันดินโลก จ.ราชบุรี
โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อนำหมอดินอาสา จ.พิจิตร ไปร่วมงานวันดินโลก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อนำหมอดินอาสา จ.เพชรบูรณ์ ไปร่วมงานวันดินโลก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถตู้เพื่อนำหมอดินอาสา จ.เลย ไปร่วมงานวันดินโลก จ.ราชบุรี โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Digitize แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 81-4602 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์สติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Digitize แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ-5502 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-8962 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 12 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมามุงหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน (เมทัลชีท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 3 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารกลุ่มวิเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-2602 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผ-9549 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกษตรกรขุดแยกหน่อกล้าหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกษตรกรขุดแยกหน่อกล้าหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฉนวนกันความร้อนพร้อมติดตั้งฝ้าเพดาใหม่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) เลขครุภัณฑ์ 7440-009-0260 สพข.8/1
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลหมอดินอาสาดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7กฒ-2804 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานประจำปี งบประมาณ 2561 ของ สพข.8โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-1760 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 2ฝ-5192 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) จำนวน 5 ตัน (พร้อมขนส่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปลูกหญ้าแฝกลงแปลงขยายพันธ์ พื้นที่ จำนวน 6 ไร่
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่อพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกลงแปลงขยายพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 21 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7กฒ-2804 กทม.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 16 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย-9537 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข - 3065 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4602 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 21 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ - 176 พล.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน น - 8066 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย - 9537 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 20 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง- 8961 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-9743 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายโรลอัพ พร้อมขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำปุ๋ยหมักฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหนังบสือชุดดินที่สำคัญ ใน สพข.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง-8962 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน
2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน อย-1364 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน
2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาทำความสะอาดพร้อมขัดล้างพื้นอาคารพิพิธภัณฑ์ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 10 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กล้าหญ้าแฝกเพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 กันยายน
2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 3 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผ-9549 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค-2602 พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน น-8066 อต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกษตรกรขุดแยกกล้าหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมา Digitize แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเกษตรกรขุดแยกหน่อกล้าหญ้าแฝก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการ ASP PILLAR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าเหมาจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม (ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กระดาษกรองเบอร์ 42 ขนาด 12.5 ซม.)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กบ-2044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กจ-5502 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา Digitize แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (กากน้ำตาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำหมุดวัดระดับการสูญเสียดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผ-9549 พช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561