หมอดินดีเด่น ปี 2552
 
-
สาขาที่ 1 "การจัดการพื้นที่ดอน" โดย สพด.พิษณุโลก
 
-
สาขาที่ 2 "การจัดการพื้นที่ลุ่ม" โดย สพด.พิษณุโลก
 
-
สาขาที่ 3 "การจัดทำจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน" โดย สพด.เลย
 
-
สาขาที่ 4 "การขับเคลื่อนการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์" โดย สพด.เลย
 
-
สาขาที่ 5 สาขา "หญ้าแฝก" โดย นายแฉลบ เพชรศิริ สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขาที่ 6 สาขา "พืชปุ๋ยสด" โดย นายน่าน ศรีบุรินทร์ สพด.เลย
 
-
สาขาที่ 7 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขา 8 สพด.พิษณุโลก
 
-
สาขา 9 สพด.พิจิตร
 
-
หมดดินดีเด่น สพข.8
หมอดินดีเด่น ปี 2553
 
-
สาขา 1 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขา 2 สพด.พิจิตร
 
-
สาขา 3 สพด.เพชรบูรณ์
 
-
สาขา 4 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขา 5 สพด.เพชรบูรณ์
 
-
สาขา 6 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขา 7 สพด.พิษณุโลก
 
-
สาขา 8 สพด.เลย
 
-
สาขา 9 สพด.พิษณุโลก
 
-
เกษตรกรดีเด่น
หมอดินดีเด่น ปี 2554
 
-
สาขา 1 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขา 2 สพด.พิจิตร
 
-
สาขา 3 สพด.เลย
 
-
สาขา 4 สพด.เพชรบูรณ์
 
-
สาขา 5 สพด.เลย
 
-
สาขา 6 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
เกษตรกรดีเด่น สพข.8
หมอดินดีเด่น ปี 2555
 
-
สาขา 1 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขา 2 สพด.พิษณุโลก
 
-
สาขา 3 สพด.พิจิตร
หมอดินดีเด่น ปี 2556
 
-
สาขา 1 สพด.เลย
 
-
สาขา 2 สพด.เลย
 
-
สาขา 3 สพด.พิจิตร
 
-
เกษตรกรดีเด่น สพข.8
หมอดินดีเด่น ปี 2557
 
-
สาขา 1 สพด.เพชรบูรณ์
 
-
สาขา 2 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
สาขา 3 สพด.อุตรดิตถ์
 
-
เกษตรกรดีเด่น สพข.8
Contact us