ebbtcbindex1_0.gif

ebbtcbindex2_0.gif

ebbtcbindex3_0.gif

ebbtcbindex4_0.gif

ebbtcbindex5_0.gif

ebbtcbindex6_0.gif

ebbtcbindex7_0.gif

ebbtcbindex8_0.gif

ebbtcbindex9_0.gif

 

bar_left.gif

         anicross01_red_1.gif บริการแจกฟรี anicross01_red.gif

 dia_red.gif ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับ dia_red_1.gif
 
กล้าหญ้าแฝก  สารเร่ง  พด.1 สารเร่ง พด.2
 สารเร่ง พด.3  สารเร่ง พด.6 สารเร่ง พด.7
 สารเร่ง พด.9  เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ฟรี
 ...ได้ที...สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย  ต.น้ำริด  อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร.055-428295
โทรสาร.055-428296

ได้ในวันและเวลาราชการ

logo-2562-3.jpg

คุยกับหมอดิน

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

การรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

Intranet

TelephoneBook

คาดการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

แผนปฏิรูปองค์การกรมพัฒนาที่ดิน
LDD Soil Guide
Dashboard
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง
แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ LDD Zoning
คลิปเด็ดหมอดิน
EIS
Mobile Application
ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญ้าแฝก
ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ Online
Intranet
Download
TelephoneBook

CIO

 


  ข่าวกิจกรรม  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  

>> รวมข่าว

 

 

"สพด.อุตรดิตถ์  ออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กันยายน 2565"
--------------------------------
นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ กันยายน 2565 ได้บริการให้ความรู้การปรับปรุงบำรุงดิน การแก้ไขปัญหาดินที่ถูกชะล้าง ตลอดจนให้การสนับสนุน  สารเร่งพด.1,2,3,6 และ7 จำนวน 200 ชุด ณ วัดวังหมู หมู่ 4 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 100 ราย
-----------------------------------------------
วัน 21 กันยายน 2565

 

"สพด.อุตรดิตถ์  จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 2"
--------------------------------
นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตรที่ 2 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ณ จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด และเขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ มีหมอดินอาสา อ.ทองแสนขันและ อ.น้ำปาด เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 52 ราย
------------------------------------------------
วัน 24-25 สิงหาคม 2565  

 

"สพด.อุตรดิตถ์  จัดฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3"
----------------------------------
นายรุ่งศักดิ์  แสงศิริ  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานจัดฝึกอบรมหมอดินอาสา 4.0 หลักสูตร 3 ของสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลถังความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเอง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 44 ราย
-------------------------------------------------
วัน 18 สิงหาคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

“สพด.อุตรดิตถ์ อบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565”
------------------------------------------------
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  อบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2565  หลักสูตร 3 "การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการเกษตรตามบริบทของท้องถิ่น" โดยมีนายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานพิธี นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน  โดยมี หมอดินอาสาเข้าร่วมงาน จำนวน 202 ราย ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

------------------------------------------------
วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 

“สพด.อุตรดิตถ์ เปิดนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2564”
-------------------------------------------------
สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ จัดนิทรรศการงานวันดินโลก ปี 2564 Halt soil salinization, boost soil productivity : พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร โดยมีนายพิทโยธร ไวทยาวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานพิธี นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

------------------------------------------------
วันที่ 9 ธันวาคม 2564

 

“สพด.อุตรดิตถ์  สนับสนุนต้นฟ้าทะลายโจร”
-------------------------------------------------
นายวิชัย  ทองขาว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สนับสนุนต้นฟ้าทะลายโจรให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาปลูกฟ้าทะลายโจรเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 3,800 กล้า

-------------------------------------------------
วันที่ 26 ตุลาคม 2564   

 ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน   

>> รวมข่าวผู้บริหาร

 ต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 16/03/2563

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วันที่ 14/03/2563  

 

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16/03/2563

 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563

 

 

 

 

นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16/03/2563  

 

 

  ผลิตภัณฑ์  กรมพัฒนาที่ดิน

สารเร่งพด.1

สารเร่งพด.2

สารเร่งพด.3

สารเร่ง พด.6

สารเร่ง พด.7

สารเร่ง พด.9

จุลทรีย์สำรับพืช พด.11

ปุ๋ยชีวภาพพด.12

 

 

18_c.gif ดูรายละเอียดเพิ่มเติม...>>แผนที่กลุ่มชุดดิน
ระดับตำบลในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ และ
คำอธิบายกลุ่มชุดดิน 1-62
<<รายละเอียด>>
 


แผนที่สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระดับตำบลแสดงพื้นที่การใช้ประโยชน์ 
<<รายละเอียด>>
 

  ระะบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS - ด้านการพัฒนาที่ดิน

สำหรับ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
         
เฉพาะเจ้าหน้าที่คลิกที่นี่!!

  การดำเนินการตามข้อเสนอ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

  คู่มือสำหรับประชาชน

  คลังข้อมูล

 จริยธรรม

  สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ

   VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

>> รวม Video

 

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์    

 >> รวมประกาศ

ประเภท

เรื่อง

วันที่ประกาศ
ขึ้นเว็บไซต์

งบประมาณ

แสดงราย
ละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 68 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/02/2565
 

 1,428,000.00 

รายละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่ ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 40 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/02/2565
 

840,000.00

รายละเอียด

 e-Bidding

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม. ที่ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 40 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17/02/2565
 

840,000.00

 รายละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  พื้นที่โครงการ  บ้านน้ำลี  หมู่ 6  ตำบลน้ำหมัน  อำเภอท่าลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7/03/2565
 

1,086,000.00

รายละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่โครงการ บ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ 2 ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

10/03/2565
 

1,170,000.00

รายละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นสูง พื้นที่โครงการ บ้านห้วยไผ่ หมู่ 8 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

11/03/2565
 

543,000.00

รายละเอียด

e-Bidding

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร บ้านงอมมด หมู่ที่ 2 และบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

16/03/2565
 

1,600,000.00

รายละเอียด

  รายงานงบทดลอง

  งบทดลองประจำปี

 

  งบทดลองประจำเดือน

พ.ศ.2565

พ.ศ.2559

พ.ศ.2564

 

พ.ศ.2563

 

พ.ศ.2562

 

พ.ศ.2561

 

พ.ศ.2560

 

 

ตุลาคม พ.ศ.2564

เมษายน พ.ศ.2565

พฤศจิกายน  พ.ศ.2564

พฤษภาคม พ.ศ.2565

ธันวาคม พ.ศ.2564

มิถุนายน พ.ศ.2565

มกราคม พ.ศ.2565

กรกฎาคม พ.ศ.2565

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สิงหาคม  พ.ศ.2565

มีนาคม  พ.ศ.2565

กันยายน  พ.ศ.2565

รายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน

 

 

ตุลาคม พ.ศ.2564

เมษายน พ.ศ.2565

พฤศจิกายน  พ.ศ.2564

พฤษภาคม พ.ศ.2565

ธันวาคม พ.ศ.2564

มิถุนายน พ.ศ.2565

มกราคม พ.ศ.2565

กรกฎาคม พ.ศ.2565

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

สิงหาคม  พ.ศ.2565

มีนาคม  พ.ศ.2565

กันยายน  พ.ศ.2565

 

 

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์  
ตำบลน้ำริด  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000
โทร.055-428295  Fax.055-428296   e-mail : utt01@ldd.go.th

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy Privacy Policy
                                                           
Website Security Policy Disclaimer
                                   ©2013 Land Development Department

เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้สมบูรณ์ กับ Internet Explorer 9
ขึ้นไป,
Google Chrome, Firefox และ Safari